Contact Us

HITEK AUTOMATION

No. F3/11, 1st Floor, Plot No. 49, 2nd Main Road,

Srinivasa Nagar, Kolathur,

Chennai, Tamilnadu – 600 099.

Call us:

N.Raghupathy: +91 984106 4268.

S.Kumar: +91 9841060805

R.Praveen: +91 98410 43538

Landline: 044-4282 1150

Email: hhitekautomation@yahoo.in